W niedzielę referendum w gminie Murowana Goślina

W najbliższą niedzielę mieszkańcy Murowanej Gośliny, a także Raduszyna, Białężyna, Przebędowa, Rakowni, Łopuchowa, Boduszewa, Długiej Gośliny i innych sołectw zdecydują czy Dariusz Urbański ma być dalej włodarzem gminy.

Fot. Martyna Mendyk

Referendum gminne w sprawie odwołania burmistrza Murowanej Gośliny oraz Rady Miejskiej odbędzie się w niedzielę, 2 października w godzinach od 7 do 21. Mieszkańcy będą mogli głosować w sumie w 12 lokalach wyborczych, dokładnie w tych samych miejscach co podczas każdych innych wyborów, czyli w szkołach, przedszkolach, świetlicach wiejskich czy bibliotece publicznej. Szczegółowy wykaz lokali, w których można głosować dostępny jest w obwieszczeniach na tablicach informacyjnych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina.

Mieszkańcy, którzy wezmą udział w głosowaniu otrzymają dwie karty do głosowania. Na jednej z nich znajdować będzie się pytanie: Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Dariusza Urbańskiego burmistrza miasta i gminy Murowana Goślina przed upływem kadencji? Za odwołaniem będzie można zagłosować stawiając znak „X” w kratce obok odpowiedzi TAK. Głosując przeciwko odwołaniu będzie można stawiając znak „X” w kratce obok odpowiedzi NIE.

Podobnie będzie w przypadku drugiego głosowania, dotyczącego odwołania Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie. Na tej karcie do głosowania też znajdować będą się dwie odpowiedzi TAK lub NIE.

By referendum było ważne musi wziąć w nim udział 3/5 wyborców, głosujących w wyborach samorządowych w 2018 roku.

Oznacza to, by referendum było ważne w niedzielę do urn musi pójść co najmniej 4 892 mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina uprawnionych do głosowania.

Szukamy dziennikarza - reportera
Szukamy dziennikarza - reportera