Agro temat: Rozmawiano o osiągnięciach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Odbyła się XXI Konferencja Agencji Płatniczych Państw Bałtyckich i Polski, w trakcie której prezentowane były osiągnięcia związane z obsługą działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Omawiane były bieżące zadania i wymieniono doświadczenia – o czym więcej w materiale „Agro temat” przygotowanym we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Fot. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

„Agro temat” – 29 września 2022:

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®