Rozbudują szkołę w Wierzonce, w Garbach wybudują zupełnie nową

W jednej z największych gmin w Wielkopolsce, czyli w Swarzędzu obecnie jest 10 szkół podstawowych. Gmina liczy ponad 52 tysiące mieszkańców i stale rozrasta się, dlatego gmina chce rozbudować szkołę podstawową w Wierzonce. Z kolei na południu gminy, w Garbach powstanie zupełnie nowa placówka, która ma być w pełni nowoczesna, z zastosowaniem rozwiązań zmniejszających zużycie energii oraz pozyskanie jej ze źródeł odnawialnych.

Wiz. UMiG Swarzędz

W najbliższym czasie rozbudowana zostanie szkoła w Wierzonce. Jest już pozwolenie na budowę i projekt, który podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej zaprezentowała architekt Danuta Stułów:

Koszt rozbudowy szkoły w Wierzonce szacowany jest na 17 do 20 mln zł. Mówi burmistrz miasta i gminy Swarzędz, Marian Szkudlarek:

Jeśli udałoby się uzyskać dofinansowanie, inwestycja mogłaby rozpocząć się już w przyszłym roku.

Gmina Swarzędz planuje również budowę zupełnie nowej szkoły podstawowej w Garbach. Opracowana została wstępna koncepcja realizacji inwestycji. Projekt przewiduje, że szkoła będzie miała ponad 7 tys. m kw., znajdzie się w niej kilkanaście sal lekcyjnych, hala gimnastyczna, aula z funkcją świetlicy dziennej czy przestrzenie społecznej integracji.

Jak przyznaje wiceburmistrz Grzegorz Taterka nowa szkoła ma być w pełni nowoczesna:

Dlatego projektanci chcą, by w obiekcie zastosowane zostały rozwiązania zmniejszające zużycie energii oraz pozyskanie jej ze źródeł odnawialnych. Powstanie m.in. zielony dach.

Projekt nowej szkoły w Garbach ma być gotowy za dwa lata, a inwestycja mogłaby ruszyć najwcześniej w 2025 roku. Gmina chciałaby pozyskać środki na realizację zadania z funduszy unijnych.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska