Swarzędz: Mieszkańcy zdecydowali na co gmina wyda 1,5 mln zł

Już po raz ósmy mieszkańcy Swarzędza, ale także Zalasewa, Gruszczyna, Rabowic, Paczkowa, Wierzenicy i innych sołectw mogli zdecydować na co gmina wyda półtora miliona złotych w ramach swarzędzkiego budżetu obywatelskiego. Jakie projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku?

Fot. Urząd Miasta i Gminy Swarzędz

W głosowaniu Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na 2023 rok wzięło udział w sumie 6405 osób. Mieszkańcy mieli do wyboru 21 projektów, w tym 4 główne o wartości do miliona złotych.

I tak w kategorii projektów głównych najwięcej, bo 2471 głosów uzyskała budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach. Oznacza to, że przy świetlicy wiejskiej będzie można zagrać w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną a także tenis.

W kategorii projekty lokalne zrealizowane zostaną: budowa oświetlenia w ulicy Falistej w Paczkowie, powstanie też projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej w Swarzędzu. Ponadto utwardzony zostanie parking przy świetlicy wiejskiej w Zalasewie.

Z kolei w kategorii projekty dodatkowe najwięcej, bo 1148 głosów otrzymał projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, a także: wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Zalasewie, strefa relaksu dla seniorów, zakładająca wybudowanie toru do gry w bule i montaż stolików do gry w szachy i chińczyka. Zrealizowany zostanie również projekt pod nazwą „Bezpieczny mieszkaniec osiedla – budowa chodnika przy ul. Gminnej w Wierzonce”.

Budżet obywatelski w gminie Swarzędz realizowany jest od 2016 roku. Do tej pory w ramach projektu udało się m.in. wybudować ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż jeziora Swarzędzkiego, stworzyć muzeum Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki w budynku dawnej remizy strażackiej, a w ubiegłym roku w największym sołectwie gminy Swarzędz, czyli Zalasewie powstał Active Park. Na ponad hektarowym terenie znalazła się plenerowa siłownia wraz z urządzeniami do street workout’u, plac na gry uliczne, tory do gry w bule, a także stoliki do gry w szachy. Nie brakuje też miejsca na grill i przestrzeni do organizowania imprez plenerowych.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska