Za 8 mln zł przebudowano przejście podziemne swarzędzkiego dworca kolejowego

Zakończyła się przebudowa przejścia podziemnego przy swarzędzkim dworcu kolejowym. Jak zaznacza burmistrz Swarzedza, Marian Szkudlarek inwestycja ta umożliwi korzystanie z przejścia przez rowerzystów, osoby z wózkami dla dzieci oraz osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich, gdyż miejsce to zostało wyposażone w pochylnie spełniające wszelkie normy.

Fot. Urząd Miasta i Gminy Swarzędz

Mówi burmistrz miasta i gminy Swarzędz, Marian Szkudlarek:

Cały obiekt został wyposażony w 3 windy i monitoring. Inwestycja kosztowała 8 milinów złotych, z czego ⅓ kwoty pochodzi z dofinansowania ze środków unijnych w ramach zadań związanych z rozwojem transportu zbiorowego.Gmina Swarzędz stara się też o dofinansowanie w wysokości ponad 3 mln zł na budowę parkingu przy dworcu po południowej stronie torów.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska