Mieszkańcy Trzcianki mogą wnioskować o dodatek osłonowy

Mieszkańcy Trzcianki mogą wnioskować o dodatek osłonowy – ten stanowi kluczowy element tak zwanej tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Fot. Urząd Miejski Trzcianki

Świadczenie przysługuje gospodarstwom domowym, których dochody nie przekraczają określonych kwot. W przypadku gospodarstw jednoosobowych to 2100 złotych. Z kolei dochody w gospodarstwach wieloosobowych nie mogą przekroczyć 1500 złotych na osobę. W przypadku przekroczenia wypłacaną kwotę pomniejsza się o uzyskaną nadwyżkę. Warto podkreślić, że dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo – jego maksymalna wartość to około 1450 złotych.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać w Dziale Świadczeń Społecznych Centrum Usług Społecznych w Trzciance lub poprzez elektroniczną platformę ePUAP. Ważne, by złożyć dokumenty do 31 października – po tym terminie wniosek nie zostanie rozpatrzony.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska