145 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową w Wielkopolsce

Wielkopolskie gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Na ten cel urząd marszałkowski przeznaczył ponad 145 milionów złotych.

Gmina Kaźmierz, budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Młodasko
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Jak zaznacza wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski samorządy mogą ubiegać się o środki finansowe w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów służących do zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków lub gromadzenia wód opadowych i roztopowych:

Dofinansowanie przewidziano dla inwestycji na terenach miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców.

Nabór rozpocznie się w piątek i potrwa do 15 kwietnia. Więcej szczegółów na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska