2 mln zł na modernizację urządzeń wodnych

2 miliony złotych trafi do 134 spółek wodnych funkcjonujących na terenie Wielkopolski.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Jak podkreśla wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski przyznane środki pozwolą na przeprowadzenie niezbędnych prac związanych z konserwacją i modernizacją urządzeń wodnych i melioracyjnych, co ma przyczynić się do zapobiegania lub ograniczenia zjawisk suszy i skutków nadmiernych opadów, które cyklicznie pojawiają się w Wielkopolsce:

Od 2009 roku w ramach wsparcia Samorządu Województwa Wielkopolskiego do Spółek Wodnych trafiło ponad 21 mln zł. Zrealizowane inwestycje pozwoliły utrzymywać wiele kanałów urządzeń oraz zmodernizować infrastrukturę sieci wodnej, chroniąc tym samym pola i infrastrukturę przed skutkami podtopień.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®