350 tys. zł na „Naszą wieś”

36 lokalnych organizacji pozarządowych, działających w wielu małych miejscowościach i sołectwach w Wielkopolsce otrzyma wsparcie na realizacje projektów związanych z kultywowaniem folkloru i tradycji społeczności lokalnych. Wszystko w ramach 10. edycji konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” organizowanego w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

Fot. UMWW

O szczegółach mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski:

I tak wsparcie otrzymało m.in. Stowarzyszenie „Nasza Wieś Naszym Domem” z Drawska w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim na zaaranżowanie zalewu rzeki Miała w Kamienniku na wypoczynek i rekreację mieszkańców wsi oraz gości. Koło Gospodyń Wiejskich Czajcze w gminie Wysoka w powiecie pilskim dostanie 10 tys. zł na zakup strojów regionalnych. Z kolei jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Parkowie w gminie Rogoźno otrzymała wsparcie na realizację zadania pod nazwą „Straż i Sołectwo razem – OSP Parkowo inwestuje we wspólne dobro”.

Ponadto Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Plecemin w powiecie złotowskim przyznano środki na Manewry Grzybowe, zaś Koło Gospodyń Wiejskich w Dębówku Starym w powiecie pilskim będzie mogło zrealizować projekt pod nazwą „Nasze tradycje znamy i je przypominamy”.

W sumie w ramach X edycji konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” na realizację 36 projektów samorząd województwa wielkopolskiego przeznaczył blisko 350 tysięcy złotych. Poziom pomocy finansowej w ramach konkursu wynosi maksymalnie 80% projektu, jednak nie więcej niż 10 tys. zł.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska