5 564 wielkopolskich maturzystów nie zdało egzaminu dojrzałości

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępne informacje o wynikach egzaminów maturalnych. Do egzaminu maturalnego przystąpiło w tym roku 25 068 absolwentów szkół średnich oraz czterech obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Wielkopolsce w związku z wojną.

Fot. Pixabay

Egzaminy zdało blisko 78% maturzystów, czyli 19 504 osoby. 4 035 wielkopolskich abiturientów będzie mogło przystąpić do egzaminu poprawkowego, który zaplanowano 23 sierpnia. Niestety półtora tysiąca tegorocznych maturzystów, czyli 6% nie zdało egzaminu dojrzałości z więcej niż jednego przedmiotu. Będą mogli oni przystąpić do matury dopiero w przyszłym roku.

Egzamin z języka polskiego zdało 96% wielkopolskich maturzystów, matematykę na poziomie rozszerzonym – 81%, a język angielski – 94%. Co ciekawe egzamin z języka francuskiego i włoskiego zdali wszyscy maturzyści w Wielkopolsce.

Przypomnijmy, że by zdać maturę trzeba było zdobyć 30 procent punków z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Maturzyści musieli przystąpić jeszcze do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, ale w tym przypadku nie było progu zdawalności, w praktyce nie było możliwości nie zdania egzaminu.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska