Działająca przy marszałku Wielkopolska Rada Rolnica wspiera strajki rolników

Podczas specjalnego posiedzenia Wielkopolska Rada Rolnicza, działająca przy Zarządzie Województwa Wielkopolskiego zajęła specjalne stanowisko, w którym popiera protestujących rolników.

fot. materiały prasowe

O szczegółach mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego i zarazem przewodniczący Wielkopolskiej Rady Rolniczej Krzysztof Grabowski:

Jak dodaje przewodniczący Wielkopolskiej Rady Rolniczej Krzysztof Grabowski wiele gospodarstw również z Wielkopolski ze względu na szerokie wymogi unijne oraz wysokie koszty produkcji nie jest w stanie wytwarzać oraz sprzedawać swoich wyrobów na krajowym rynku rolniczym.

W stanowisku, które zostało już przekazane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesławowi Siekierskiemu wskazane zostały pilne działania Rządu oraz instytucji nadzorujących cały sektor.

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®