Fundusz sołecki – „najlepsza inicjatywa”

Fundusze sołeckie od wielu lat są fundamentem rozwoju i aktywizacji mieszkańców wielu miejscowości. Za ich sprawą powstają miejsca wspólnego spędzania wolnego czasu, odnowione zostają opuszczone i zdewastowane miejsca. Ogłoszona została trzecia edycja konkursu „Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa”.

Fot. Pixabay

Celem konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” jest promocja inicjatyw finansowanych lub współfinansowanych z funduszu sołeckiego, które służą wzmocnieniu sołeckich wspólnot lokalnych i poprawie jakości życia na wsi. Konkurs pokazuje także dobre praktyki mieszkańców oraz promuje wieś jako miejsce do życia i rozwoju społeczno-gospodarczego.

O szczegółach mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski:

Na laureatów czekają nagrody finansowe: 7 tysięcy złotych za pierwsze miejsce i odpowiednio po 5 i 3 tys. zł za kolejne. Ponadto zwycięzca wielkopolskiego etapu zostanie zgłoszony do VII ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Sołectwa mogą zgłaszać się do 12 stycznia, a więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz telefonicznie bądź osobiście w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®