Już ponad 32 tys. wniosków na rodzinny kapitał opiekuńczy

Od stycznia na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie od 1. roku życia do 35. miesiąca przysługuje dodatkowe świadczenie, czyli rodzinny kapitał opiekuńczy.

Fot. Pixabay

Jak mówi rzecznik wojewody wielkopolskiego, Mateusz Daszkiewicz program ten w Wielkopolsce cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do tej pory złożono ponad 32 tysiące wniosków:

Przyjmowaniem wniosków, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą świadczeń zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak zaznacza rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce, Marlena Nowicka rodzice, którzy mają dwoje lub więcej małych dzieci mogą składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą tych samych systemów co wnioski o świadczenia 500+ lub „Dobry start”, czyli po przez PUE ZUS, portal Empatia lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Nowa ustawa zakłada również dofinansowanie maksymalnie do 400 złotych miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Świadczenie to będzie przekazywane bezpośrednio do danej instytucji. Kryterium dochodowe rodziców nie będzie miało znaczenia. Dofinansowanie dotyczy opłat za uczęszczanie do placówki, nie będzie obejmowało natomiast opłat za wyżywienie w żłobku czy klubie dziecięcym.

Dodajmy, że nowe przepisy będą obowiązywać od 1 kwietnia, dofinansowanie przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od stycznia 2022 r., jeżeli dziecko w styczniu i kolejnych miesiącach uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska