Nawet 3 tys. zł na „działania lokalne”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiły konkurs grantowy. W ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności organizacje, instytucje oraz grupy mogą starać się o dofinansowanie działań, które zakładają współdziałanie mieszkańców i integrują lokalną społeczność.

Fot. mat. org.

Jak wyjaśnia dyrektor biura Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Małgorzata Blok w Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2021″ wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia.

Beneficjentami mogą być organizacje oraz grupy, które mają siedzibę na terenie jednej z gmin: Czerwonak, Gniezno, Kleszczewo, Kłecko, Kostrzyn, Łubowo, Mieleszyn, Pobiedziska oraz Swarzędz.

W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie dotacji do 3 tysięcy złotych na przynajmniej dwumiesięczne projekty, które realizowane będą pomiędzy 1 czerwca a końcem października.

Więcej szczegółów można uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska