Ogłoszono konkurs dla sołectw

Urząd marszałkowski ogłosił nabór do wojewódzkiego etapu konkursu „Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa”. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody finansowe oraz udział w edycji ogólnopolskiej konkursu.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

O szczegółach mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski:

Środki z funduszu sołeckiego od wielu lat wspierają rozwój lokalnych społeczności. Dzięki nim powstają miejsca wspólnego spędzania wolnego czasu, odnowione zostają opuszczone i zdewastowane miejsca, z których korzystają całe lokalne społeczności. Fundusz sołecki to instrument motywujący lokalne społeczności do przejmowania odpowiedzialności za rozwój swojego najbliższego otoczenia.  Dlaczego warto więc wziąć udział w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”?

W ubiegłym roku zwycięzca etapu wielkopolskiego zgłoszony przez sołectwo Łagiewniki Kościelne z gminy Kiszkowo pn. Odtwarzamy „Kipę” – lodową wyspę na stawie w Łagiewnikach Kościelnych zwyciężył w etapie krajowym.

W ramach konkursu przewidziane zostały nagrody finansowe. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają odpowiednio po 7, 5 i 3 tysiące złotych. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska