Renta dla ucznia

Uczniowie, którzy otrzymują rentę rodzinną, muszą najpóźniej do końca września powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o kontynuowaniu nauki. Jeśli złożą zaświadczenie ze szkoły z opóźnieniem to stracą świadczenie za wrzesień.
Fot. Pixabay

O szczegółach mówi rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce, Marlena Nowicka:

Renta rodzinna wypłacana jest uczniom przez rok szkolny i okres wakacji. Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć najpóźniej do 30 września:

Natomiast studenci, którzy kontynuują studia, a decyzję mieli wydaną na rok,  mają czas na złożenie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki do końca października:

Jeśli uczniowie lub studenci, którzy pobierają nadal rentę rodzinną,  a z różnych przyczyn przestali się kształcić będą musieli zwrócić do ZUS nienależnie im świadczenia z odsetkami.

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®