Trzeba poinformować ZUS o dodatkowych zarobkach

Dorabiałeś w ubiegłym roku do emerytury lub renty? O dodatkowych przychodach trzeba poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Fot. Pixabay

Emeryci i renciści, którzy w 2021 r. pracowali zawodowo, powinni najpóźniej do 28 lutego powiadomić ZUS o osiągniętych w ubiegłym roku przychodach oraz o wybranym przez siebie systemie rozliczeniowym – miesięcznym lub rocznym – w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla świadczeniobiorcy:

Jak zaznacza rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce, Marlena Nowicka przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia pracodawcy, zatrudniającego emeryta lub rencistę:

Zaświadczenie lub oświadczenie należy dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca emeryturę lub rentę:

Zmniejszeniu podlega emerytura lub renta, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zwolnieni z obowiązku informowania ZUS o zarobkach są osoby, które ukończyły powszechny wiek emerytalny, który wynosi odpowiednio: 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jeśli jednak osoby osiągnęły wiek emerytalny w 2021 r. to muszą rozliczyć się w ZUS z zarobków uzyskanych w miesiącach przed ukończeniem wieku emerytalnego.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska