Wielkopolska gotowa na przyjęcie uchodźców

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński spotkał się w piątek z samorządowcami w formie wideokonferencji w celu omówienia kwestii dotyczących przyjęcia uchodźców z Ukrainy w Wielkopolsce.

Burmistrzowie, wójtowie, starości, a także przedstawiciele wielkopolskich jednostek samorządu terytorialnego zadeklarowali pomoc i gotowość do włączenia się w akcję przyjmowania uchodźców:

Wojewoda deklaruje, iż liczba przygotowanych miejsc jest wystarczająca w obliczu obecnej sytuacji, która jest monitorowana na bieżąco:

Udostępnione mają zostać hotele i motele, które należą do samorządu, ale są też obiekty prywatne:

Jako pierwszy dla uchodźców z Ukrainy ma być udostępniony hotel Ikar w Poznaniu, w którym przebywali już uchodźcy z Afganistanu.

Wojewoda dodaje, że Wielkopolska jest gotowa przyjąć każdego, kto będzie wymagał pomocy.

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną infolinię, która będzie obsługiwać zgłoszenia osób potrzebujących pomocy +48 47 721 75 75. Uruchomiona została również strona internetowa ua.gov.pl

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska