Wielkopolska mecenasem pszczół. Kolejne miliony dla pszczelarzy

Jak mawiał Albert Einstein: „Od chwili gdy zginie ostatnia pszczoła, człowiekowi pozostaną cztery lata życia”. Samorząd województwa wielkopolskiego już po raz piąty dofinansował w wysokości 2 milionów złotych wielkopolskich pszczelarzy.

Fot. Janusz Ludwiczak

„Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich” realizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego od 2018 r. W ciągu 4 lat trwania zadania, całkowita wartość dotacji wyniosła 8 mln zł.

Przez pierwsze trzy lata wsparcie dotyczyło zakupu węzy pszczelej. W ramach tych działań zakupiono prawie 130 tys. kg węzy, którą następnie rozdysponowano do ponad 4,5 tys. wielkopolskich pszczelarzy. W 2021 r., po raz pierwszy podjęto decyzję o przeznaczeniu dotacji na zakup pokarmu dla pszczół. Z programu skorzystało 4 667 wielkopolskich pszczelarzy oraz należące do nich 140 tys. rodzin pszczelich.

Jak wylicza wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski do tej pory urząd marszałkowski przekazał ponad 15 milionów złotych na wsparcie dla sektora pszczelarskiego:

To jednak nie jedyne projekty związane z tymi pożytecznymi owadami, które będą realizowane w Wielkopolsce. Tworzone mają być pasieki demonstracyjne, dzięki którym edukowani będą uczniowie, młodzież i seniorzy z całej Wielkopolski.

A jak podsumowuje wicemarszałek Krzysztof Grabowski edukacja jest konieczna, gdyż w ostatnich latach mamy do czynienia z niszczeniem pasiek i wytruwaniem pszczół.

Szukamy dziennikarza - reportera
Szukamy dziennikarza - reportera