Wybrano strażaka roku

Od 20 lat przyznawany jest tytuł „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”. W tym roku wyróżnienie to otrzymał starszy ogniomistrz Grzegorz Cegłowski z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9.

Nagroda „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” przyznawana jest corocznie za wybitne osiągnięcia w służbie lub pracy społecznej strażaków z terenu powiatu poznańskiego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Nagrodę przyznaje komisja w skład której wchodzą przedstawiciele Zarządu Powiatu w Poznaniu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.

W tym roku wyróżnienie to otrzymał starszy ogniomistrz Grzegorz Cegłowski z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9, który jak mówi strażakiem chciał być już od dziecka, a jest to też tradycja rodzinna.

Nagrodzeni zostali również strażacy ochotnicy. Pierwsze miejsce przyznano druhowi Władysławowi Godawie z OSP Promnice. Druga nagroda przypadła druhowi Krzysztofowi Ancucie z OSP Golęczewo, a trzecia druhowi Bartoszowi Dolacie z OSP Stęszew.

►ZOBACZ TAKŻE: Dzielnicowy roku

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska