Zmarł gen. Jan Podhorski

W wieku 101 lat zmarł generał Jan Podhorski – uczestnik Powstania Warszawskiego, generał brygady Wojska Polskiego.

Fot. Janusz Ludwiczak

Generał Jan Henryk Podhorski, pseudonim. „Zygzak” i „Marciniak” urodził się 21 czerwca 1921 roku w Budzyniu w powiecie chodzieskim.

Był synem Powstańca Wielkopolskiego, Maksymiliana Podhorskiego. W wieku 12 lat wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego, już będąc młodym działał aktywnie. Do chwili rozpoczęcia II wojny światowej zdobył 33 sprawności i funkcję przybocznego w 30-osobowej drużynie. Dzień przed wybuchem wojny wstąpił w szeregi batalionu Obrony Narodowej „Opalenica”. Działał w harcerskiej konspiracji.

Był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, walczył też w Pułku Narodowych Sił Zbrojnych im. gen. Władysława Sikorskiego oraz w 2 Kompanii Batalionu Armii Krajowej „Miłosz”.

Po wojnie powrócił do stolicy Wielkopolski, gdzie studiował leśnictwo na Uniwersytecie Poznańskim. W trakcie nauki zainicjował strajki studentów w odpowiedzi na pacyfikację przez UB i KBW protestów krakowskich studentów, którzy chcieli uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Za swoją konspiracyjną i antykomunistyczną działalność został aresztowany i trzy lata spędził we wronieckim więzieniu. W czasach PRL-u był obserwowany i inwigilowany jako osoba podejrzana i wroga wobec panującego ustroju. Znajdował się na liście żołnierzy wyklętych.

W 2016 r. otrzymał stopień generała brygady Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Generał Jan Podhorski został odznaczony m.in.: Krzyżem Walecznych, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Armii Krajowej oraz Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

21 czerwca generał Jan Podhorski obchodził 101. urodziny. Jego pogrzeb odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®