Na razie nie będzie planu miejscowego dla Garbów

Wracamy do tematu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Garby w gminie Swarzędz, przeciwko któremu protestuje część mieszkańców. Na wniosek burmistrza uchwała została zdjęta z porządku obrad wtorkowej sesji.

Map. Urząd Miasta i Gminy Swarzędz

O sprawie informowaliśmy już w piątek. Więcej na ten temat w materiale: Mieszkańcy Garbów koło Swarzędza protestują przeciwko rozbudowie wsi.

W trakcie wtorkowej sesji burmistrz Marian Szkudlarek wnioskował o zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie planu miejscowego obejmującego obręb Kruszewnia i część Garbów oraz Zalasewa.

Cześć radnych postulowała o całkowite odrzucenie planu miejscowego. Ostatecznie, po ponad 20-minutowej dyskusji 18 głosami za i 2 przeciw projekt został wycofany z sesji.

Jak już informowaliśmy mieszkańcy Garbów koło Swarzędza zebrali ponad 700 podpisów pod petycją przeciwko uchwaleniu nowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem Tomasza Struka, mieszkańca i jednego z inicjatorów akcji protestacyjnej pod hasłem “Nie dla dzikiej rozbudowy Garbów” plan miejscowy spowoduje drastyczną rozbudowę wsi.

Podjęta we wtorek przez swarzędzkich radnych decyzja o wycofaniu z porządku obrad uchwały oznacza, że rozpoczną się kolejne prace nad projektem planu miejscowego. W przypadku naniesionych zmian i uwzględnionych uwag przez radnych i mieszkańców dokument zostanie wyłożony do wglądu i odbędą się konsultacje społeczne.