Murowana Goślina: Nie chcą zabudowania terenu przy Parku Dzieje

Właściciel działki tuż obok Parku Dzieje, przy ul. Chabrowej w Murowanej Goślinie chce wybudować na swoim terenie budynki mieszkalne. Zdaniem części mieszkańców zabudowane zostaną atrakcyjne tereny rekreacyjne, dlatego rozpoczęli zbiórkę podpisów pod społecznym projektem uchwały do Rady Miejskiej Murowanej Goślinie w sprawie wycofania się z procedury zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Fot. Stowarzyszenie Wspólna Przyszłość

O szczegółach mówi Bartłomiej Kołsut, członek Stowarzyszenia Wspólna Przyszłość i adiunkt Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM:


Zdaniem przedstawiciela goślińskiego stowarzyszenia Wspólna Przyszłość zabudowanie działek przy ul. Chabrowej spowoduje zwiększenie ruchu samochodowego, będzie wymagało przebudowy jedynego w tej okolicy przejazdu kolejowego. Jak wskazują autorzy petycji inwestycja będzie oznaczała konieczność poniesienia dużych kosztów w związku z usunięciem na tym terenie napowietrznej linii energetycznej. Ich zdaniem inwestycja spowoduje ogromne i nieodwracalne koszty przyrodnicze polegające na zabudowie cennego środowiskowo obszaru Murowanej Gośliny.

Jak zaznacza burmistrz Murowanej Gośliny, Dariusz Urbański decyzję w tej sprawie podejmie Rada Miejska.

Skomentuj wiadomość

Murowana Goślina: Nie chcą zabudowania terenu przy Parku Dzieje

Właściciel działki tuż obok Parku Dzieje, przy ul. Chabrowej w Murowanej Goślinie chce wybudować na swoim terenie budynki mieszkalne. Zdaniem części mieszkańców zabudowane zostaną atrakcyjne tereny rekreacyjne, dlatego rozpoczęli zbiórkę podpisów pod społecznym projektem uchwały do Rady Miejskiej Murowanej Goślinie w sprawie wycofania się z procedury zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Fot. Stowarzyszenie Wspólna Przyszłość

O szczegółach mówi Bartłomiej Kołsut, członek Stowarzyszenia Wspólna Przyszłość i adiunkt Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM:


Zdaniem przedstawiciela goślińskiego stowarzyszenia Wspólna Przyszłość zabudowanie działek przy ul. Chabrowej spowoduje zwiększenie ruchu samochodowego, będzie wymagało przebudowy jedynego w tej okolicy przejazdu kolejowego. Jak wskazują autorzy petycji inwestycja będzie oznaczała konieczność poniesienia dużych kosztów w związku z usunięciem na tym terenie napowietrznej linii energetycznej. Ich zdaniem inwestycja spowoduje ogromne i nieodwracalne koszty przyrodnicze polegające na zabudowie cennego środowiskowo obszaru Murowanej Gośliny.

Jak zaznacza burmistrz Murowanej Gośliny, Dariusz Urbański decyzję w tej sprawie podejmie Rada Miejska.

Skomentuj wiadomość

Szukamy dziennikarza - reportera
Szukamy dziennikarza - reportera