Swarzędz: Mieszkańcy muszą złożyć nowe deklaracje śmieciowe

Mieszkańcy miasta i gminy Swarzędz muszą złożyć nowe deklaracje śmieciowe, w związku ze zmianą systemu gospodarki odpadami, za które do tej pory odpowiedzialny był Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, czyli GOAP. Wywozem odpadów zajmie się teraz gmina.

Fot. Janusz Ludwiczak

Jak wyjaśnia zastępca burmistrza miasta i gminy Swarzędz, Tomasz Zwoliński do końca tego roku konieczne jest złożenie nowej deklaracji.

Jak już informowaliśmy wielokrotnie w wiadomościach Radia Wielkopolska zmiany mają związek z wyjściem Poznania, a następnie pozostałych gmin z GOAP-u, gdyż stolica Wielkopolski nie chciała już dopłacać do wywozu śmieci. Jak przekonywał wiceprezydent Poznania, Bartosz Guss miasto partycypowało w kosztach na poziomie 75%.

Wiceburmistrz Swarzędza, Tomasz Zwoliński przekonuje, że dotychczasowe zasady związane z odbiorem odpadów będą obowiązywać nadal, a mieszkańcy nie muszą obawiać się podwyżek związanych z opłatami za wywóz śmieci.

Mieszkańcy gminy Swarzędz deklaracje związane z gospodarką odpadami będą mogli składać już od najbliższego poniedziałku, 6 września w Wydziale Obsługi Gospodarki Odpadami przy ul. Piaski 2 w Swarzędzu. Wzory deklaracji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska