Wywieziono 250 ton więcej śmieci niż było zakładane

Aż 250 ton śmieci więcej musiał wywieść FB Serwis. Wracamy do sprawy śmieciowego chaosu, który miał miejsce w pierwszej połowie września na terenie miasta i całej gminy Swarzędz. Nawet dwa tygodnie zalegały odpady na posesjach, głównie na terenie dużych osiedli mieszkaniowych, m.in. Czwartaków, Dąbrowczaków czy Kościuszkowców. okazało się, że do wywiezienia jest znacznie więcej odpadów niż było to przewidziane przez GOAP.

Fot. Janusz Ludwiczak

O sprawie mówiliśmy trzy tygodnie temu. O powodach zaistniałej sytuacji mówił podczas wtorkowej sesji swarzędzkiej rady miejskiej dyrektor zespołu kontaktów FB Serwis, Sławomir Ochliński:

W związku ze zwiększoną liczbą odpadów firma zatrudniła dodatkowo 5 kierowców i 10 ładowaczy oraz ściągnęła śmieciarki i sprzęt z innych części kraju, gdzie świadczy usługi. Największy problem wystąpił z odpadami sortowanymi, ale również z koniecznością złożenia deklaracji przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych. Według GOAP-u 70% deklaracji wpłynęło po terminie. Ponadto doszło do rozbieżności w harmonogramach odbioru odpadów.

Zdaniem FB Serwis obecnie śmieci wywożone są zgodnie z harmonogramem i nie ma opóźnień, a tylko we wrześniu z terenu całej gminy Swarzędz do sortowni i spalarni śmieci trafi ponad 2 100 ton odpadów

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®