Nowy komendant wielkopolskiej policji

Nadkomisarz Mariusz Wiśniewski został nowym zastępcą komendanta wielkopolskiej policji. Nowych komendantów mają także dwie jednostki powiatowe. Insp. Maciej Kusz przejął kierowanie Komendą Powiatową Policji w Wągrowcu. Komendą Powiatową Policji w Pile będzie dowodził podinsp. Marcin Kowalski.

Fot. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Nadkom. Mariusz Wiśniewski, dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Pile, na wniosek nadinsp. Piotra Mąki został awansowany przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Nadkom. Mariusz Wiśniewski będzie będzie nadzorował pracę pionu kryminalnego w całej wielkopolskiej Policji. Zastąpił na tym stanowisku insp. Rafała Pawłowskiego, który w styczniu przeszedł w stan spoczynku – wyjaśnia mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Słupcy, insp. Maciej Kusz objął dowodzenie Komendą Powiatową Policji w Wągrowcu. Komendant tej jednostki insp. Magdalena Sławińska pod koniec lutego przeszła w stan spoczynku. Obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Pile objął podinsp. Marcin Kowalski. Pełnił on do tej pory służbę w Złotowie na stanowisku zastępcy Komendanta Powiatowego Policji.

Wszyscy awansowani oficerowie rozpoczynali swoje kariery od szeregowych stanowisk wykonawczych w różnych jednostkach policyjnych. Przez lata zdobywali niezbędną wiedzę i doświadczenie. Nadinsp. Piotr Mąka powiedział, że wszyscy mają wysokie kompetencje do dowodzenia na powierzonych stanowiskach podsumowuje mł. insp. Andrzej Borowiak.