Wzrosną emerytury i renty

Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów. W tym roku świadczenia wzrosną o ponad 4 procent, a minimalna emerytura będzie wyższa o 50,88 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął właśnie coroczną waloryzację emerytur i rent.

Fot. Pixabay

Waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu świadczenia z lutego, w kwocie brutto, przez wskaźnik, który w tym roku wynosi 104,24 proc.

Wysokość wskaźnika waloryzacji zależy od wzrostu cen towarów i usług oraz od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Dla przykładu jeśli w lutym emerytura wynosiła 2000 złotych brutto, to w marcu wzrosła do 2084,80 zł – wyjaśnia Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce.

Emeryci i renciści nie muszą składać żadnego wniosku, gdyż waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu.

Każdy emeryt i rencista otrzyma również decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Wysyłka decyzji waloryzacyjnych będzie połączona z wysyłką decyzji o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnegowskazuje Marlena Nowicka z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi waloryzację emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, a także dodatków do tych świadczeń, takich jak: dodatek pielęgnacyjny, czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz rent socjalnych. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2021 roku.

W związku z waloryzacją wzrosła między innymi minimalna emerytura. Otrzymują ją osoby, które zgromadziły niewiele składek emerytalnych, ale mają wystarczająco długi staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, a mężczyzna – co najmniej 25 lat).

Od 1 marca minimalna emerytura wynosi 1250,88 zł brutto, czyli o 50,88 zł więcej niż dotychczas. Tak samo wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. 1250,88 zł wynosi również świadczenie Mama4plus dla osób, które nie mają emerytury lub renty.

Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to od marca 938,16 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrosło do 1262,34 zł. Dodatek pielęgnacyjny wynosi teraz 239,66 zł.

Skomentuj wiadomość

Wzrosną emerytury i renty

Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów. W tym roku świadczenia wzrosną o ponad 4 procent, a minimalna emerytura będzie wyższa o 50,88 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął właśnie coroczną waloryzację emerytur i rent.

Fot. Pixabay

Waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu świadczenia z lutego, w kwocie brutto, przez wskaźnik, który w tym roku wynosi 104,24 proc.

Wysokość wskaźnika waloryzacji zależy od wzrostu cen towarów i usług oraz od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Dla przykładu jeśli w lutym emerytura wynosiła 2000 złotych brutto, to w marcu wzrosła do 2084,80 zł – wyjaśnia Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce.

Emeryci i renciści nie muszą składać żadnego wniosku, gdyż waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu.

Każdy emeryt i rencista otrzyma również decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Wysyłka decyzji waloryzacyjnych będzie połączona z wysyłką decyzji o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnegowskazuje Marlena Nowicka z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi waloryzację emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, a także dodatków do tych świadczeń, takich jak: dodatek pielęgnacyjny, czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz rent socjalnych. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2021 roku.

W związku z waloryzacją wzrosła między innymi minimalna emerytura. Otrzymują ją osoby, które zgromadziły niewiele składek emerytalnych, ale mają wystarczająco długi staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, a mężczyzna – co najmniej 25 lat).

Od 1 marca minimalna emerytura wynosi 1250,88 zł brutto, czyli o 50,88 zł więcej niż dotychczas. Tak samo wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. 1250,88 zł wynosi również świadczenie Mama4plus dla osób, które nie mają emerytury lub renty.

Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to od marca 938,16 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrosło do 1262,34 zł. Dodatek pielęgnacyjny wynosi teraz 239,66 zł.

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®