100-procentowy zasiłek dla medyków, pracowników społecznych i strażaków ochotników

Osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych, zarówno pracownicy medyczni, jak i niemedyczni, mają prawo do 100-proc. zasiłku chorobowego. Na podwyższony zasiłek mogą również liczyć strażacy ochotnicy. Prawo do 100-proc. zasiłku będzie im przysługiwać, jeżeli ich niezdolność do pracy, kwarantanna lub izolacja nastąpiła po zetknięciu z Covid-19 w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych albo wykonywaniem zadań w ochotniczej straży pożarnej.

Fot. Pixabay

Jak zaznacza rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce, Marlena Nowicka prawo do świadczenia przysługuje medykom, jeżeli ich niezdolność do pracy, kwarantanna lub izolacja nastąpiła po zetknięciu z Covid-19 w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Przeliczenie zasiłku będzie następowało na wniosek, który należy złożyć pracodawcy lub zleceniodawcy. Osoba prowadząca własną firmę składa wniosek bezpośrednio w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Może to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Prawo do 100-procentowego zasiłku przysługuje również w związku z wykonywaniem zadań w ochotniczej straży pożarnej.

Szczegółowe informacje o zasadach ustalania prawa do zasiłku chorobowego na preferencyjnych warunkach dla zatrudnionych w podmiotach leczniczych, jednostkach pomocy społecznej i członków ochotniczej straży pożarnej można znaleźć na stronach internetowych ZUS.

Skomentuj wiadomość

Szukamy dziennikarza - reportera
Szukamy dziennikarza - reportera