Będzie remont krajowej „10-tki”

Cztery firmy są zainteresowane przebudową krajowej „10-tki” pomiędzy Okalińcem a Śmiłowem w powiecie pilskim. Otwarte zostały oferty na realizację tego zadania. Najtańsza z nich opiewa na kwotę blisko 7 mln 786 tys. zł, zaś Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeznaczyła na ten cel nieco ponad 11,5 mln zł.

Fot. GDDKiA

Inwestycja zakłada remont 9-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 10. W ramach zadania wykonawca będzie musiał również przygotować projekt czasowej organizacji ruchu, przeprowadzić remont nawierzchni wraz z wymianą podbudowy  bitumicznej, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej nawierzchni.

GDDKiA przeznaczyła na realizację zadania 11 500 965,06 zł brutto. Cenowo najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DROGOMEX Sp. z o.o. na kwotę 7 785 910,76 zł brutto. Najdroższą cenowo złożyła firma STRABAG Sp. z o.o. na kwotę 10.483.143,52 zł brutto. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali skrócenie terminu realizacji o 20 dni (tj. do 110 dni na realizację), zatrudnienie osoby bezrobotnej oraz 60 miesięczny okres rękojmi. Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty wyjaśnia Alina Cieślak, rzecznik wielkopolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Remont miałby rozpocząć się w wakacje.

Skomentuj wiadomość

Będzie remont krajowej „10-tki”

Cztery firmy są zainteresowane przebudową krajowej „10-tki” pomiędzy Okalińcem a Śmiłowem w powiecie pilskim. Otwarte zostały oferty na realizację tego zadania. Najtańsza z nich opiewa na kwotę blisko 7 mln 786 tys. zł, zaś Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeznaczyła na ten cel nieco ponad 11,5 mln zł.

Fot. GDDKiA

Inwestycja zakłada remont 9-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 10. W ramach zadania wykonawca będzie musiał również przygotować projekt czasowej organizacji ruchu, przeprowadzić remont nawierzchni wraz z wymianą podbudowy  bitumicznej, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej nawierzchni.

GDDKiA przeznaczyła na realizację zadania 11 500 965,06 zł brutto. Cenowo najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DROGOMEX Sp. z o.o. na kwotę 7 785 910,76 zł brutto. Najdroższą cenowo złożyła firma STRABAG Sp. z o.o. na kwotę 10.483.143,52 zł brutto. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali skrócenie terminu realizacji o 20 dni (tj. do 110 dni na realizację), zatrudnienie osoby bezrobotnej oraz 60 miesięczny okres rękojmi. Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty wyjaśnia Alina Cieślak, rzecznik wielkopolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Remont miałby rozpocząć się w wakacje.

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®