Czerwonak chce eliminować pojazdy spalinowe

Gmina Czerwonak stawia na nowoczesny i ekologiczny transport. Podczas ostatniej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności pod hasłem „Nie ma przyszłości bez elektromobilności”.

Fot. Pixabay

Mówi Marzena Szymańska z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Czerwonak:

Strategii rozwoju elektromobilności ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów. Jednym z założeń jest stopniowe eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów spalinowych.

Strategia została przygotowana dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie 49 tysięcy złotych, a jej realizacja została zaplanowana do 2036 roku.

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®