Emeryci i renciści, którzy dorabiali muszą powiadomić ZUS

Emeryci i renciści, którzy w ubiegłym roku pracowali zawodowo, powinni najpóźniej do 1 marca powiadomić ZUS o osiągniętych przychodach oraz o wybranym przez siebie systemie rozliczeniowym – miesięcznym lub rocznym – w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla świadczeniobiorcy.

Fot. Pixabay

– Przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia pracodawcy, zatrudniającego emeryta lub rencistę. Osoby opłacające składki same za siebie (np. prowadzący działalność gospodarczą) powinny przedstawić oświadczenie o wysokości przychodu.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, za przychód uważa się  podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zaświadczenie/oświadczenie należy dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca emeryturę lub rentę
– wyjaśnia Marlena Nowicka, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wielkopolsce.

Zaświadczenie lub oświadczenie należy dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca emeryturę lub rentę. W przypadku nie przekazania informacji ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia, a nawet zażądać zwrotu niesłusznie pobranych, gdyż osiągany przez emeryta lub rencistę przychód może wpływać na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

Zmniejszeniu podlega emerytura/renta, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130 procent przeciętnego wynagrodzenia – zaznacza Marlena Nowicka z ZUS.

W ubiegłym roku próg 70-procentowy próg przeciętnego wynagrodzenia wyniósł 43 187,90 zł. 

Tab. ZUS

Gdy przekroczony zostaje próg 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie umniejsza się o kwotę przekroczenia, maksymalnie zaś (gdy kwota przekroczenia jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia) o kwotę:
w okresie od 1 stycznia do 29 lutego 2020:
• 599,04 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
• 449,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
• 509,22 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.
w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020:
• 620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
• 465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
• 527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, a także osoby, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych i wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń, mogą zarobkować bez ograniczeń i nie muszą powiadamiać ZUS o osiąganych zarobkach.

Skomentuj wiadomość

Emeryci i renciści, którzy dorabiali muszą powiadomić ZUS

Emeryci i renciści, którzy w ubiegłym roku pracowali zawodowo, powinni najpóźniej do 1 marca powiadomić ZUS o osiągniętych przychodach oraz o wybranym przez siebie systemie rozliczeniowym – miesięcznym lub rocznym – w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla świadczeniobiorcy.

Fot. Pixabay

– Przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia pracodawcy, zatrudniającego emeryta lub rencistę. Osoby opłacające składki same za siebie (np. prowadzący działalność gospodarczą) powinny przedstawić oświadczenie o wysokości przychodu.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, za przychód uważa się  podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zaświadczenie/oświadczenie należy dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca emeryturę lub rentę
– wyjaśnia Marlena Nowicka, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wielkopolsce.

Zaświadczenie lub oświadczenie należy dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca emeryturę lub rentę. W przypadku nie przekazania informacji ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia, a nawet zażądać zwrotu niesłusznie pobranych, gdyż osiągany przez emeryta lub rencistę przychód może wpływać na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

Zmniejszeniu podlega emerytura/renta, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130 procent przeciętnego wynagrodzenia – zaznacza Marlena Nowicka z ZUS.

W ubiegłym roku próg 70-procentowy próg przeciętnego wynagrodzenia wyniósł 43 187,90 zł. 

Tab. ZUS

Gdy przekroczony zostaje próg 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie umniejsza się o kwotę przekroczenia, maksymalnie zaś (gdy kwota przekroczenia jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia) o kwotę:
w okresie od 1 stycznia do 29 lutego 2020:
• 599,04 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
• 449,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
• 509,22 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.
w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020:
• 620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
• 465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
• 527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, a także osoby, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych i wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń, mogą zarobkować bez ograniczeń i nie muszą powiadamiać ZUS o osiąganych zarobkach.

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®