Lednicki Orzeł Piastowski dla prof. Hanny Kóčki-Krenz

Profesor Hanna Kóčka-Krenz laureatem tegorocznej Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego. Wyróżnienie to przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego.

Fot. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Jak zaznacza Joanna Wieczorek z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na szczególną uwagę zasługują jej prace archeologiczne prowadzone na poznańskim Ostrowie Tumskim oraz obecnie prowadzony grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Wielkopolska średniowieczna: społeczeństwo i dynastia w kontekście genezy i składu etnicznego”.

Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego przyznawana jest od 12 lat. O jej przyznaniu decyduje kapituła, w skład której wchodzą arcybiskupi z Gniezna i Poznania, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego i dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się 16 września w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®