Lubasz: Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Rada Gminy Lubasz wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ta została skrócona i teraz obejmuje lata 2022 – 2036.

Fot. Urząd Gminy Lubasz

Dlaczego zdecydowano się na taki krok? To wyjaśnia skarbnik gminy Lubasz, Renata Fąferek.

Przy pracach nad dokumentem uwzględniono również zadłużenie gminy Lubasz, a także planowane inwestycje. A co jeszcze zawiera Wieloletnia Prognoza Finansowa?

Dodajmy, że niedawno Rada Gminy Lubasz uchwaliła tegoroczny budżet – zaplanowano w nim około 36,5 miliona złotych dochodów. Z kolei wydatki pochłoną ponad 43 miliony złotych.

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®