Murowana Goślina: Prawie 6 mln zł na inwestycje

Ponad 79 mln zł, z czego blisko 6 mln zł na same inwestycje – tyle wyniosą wydatki gminy Murowana Goślina w 2021 roku.

Fot. Janusz Ludwiczak

Wśród najważniejszych zadań jest budowa kilku ulic w samym mieście, a także ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni oraz na ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie. Przeznaczono również środki na przebudowę mostu na ulicy Podgórnej i Łąkowej.  Powstanie też droga z Długiej Gośliny do Łoskonia Starego. Mówi burmistrz miasta i gminy Murowana Goślina, Dariusz Urbański:

Budżet został przyjęty 10 głosami za. Przeciw było czterech goślińskich radnych. Wśród nich był radny Kamil Grzebyta, który miał zastrzeżenia do przekazania 100 tysięcy złotych na pierwszy etap budowy drogi nazwanej roboczo „23 KD-Da”:

W sumie dochody budżetu Murowanej Gośliny w tym roku wyniosą blisko 77 i pół mln zł. Wydatki ustalono na kwotę nieco ponad 79 mln zł, z czego znaczna część środków zostanie przeznaczona na oświatę, administrację i inne zadania realizowane przez samorząd.

Skomentuj wiadomość

Murowana Goślina: Prawie 6 mln zł na inwestycje

Ponad 79 mln zł, z czego blisko 6 mln zł na same inwestycje – tyle wyniosą wydatki gminy Murowana Goślina w 2021 roku.

Fot. Janusz Ludwiczak

Wśród najważniejszych zadań jest budowa kilku ulic w samym mieście, a także ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni oraz na ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie. Przeznaczono również środki na przebudowę mostu na ulicy Podgórnej i Łąkowej.  Powstanie też droga z Długiej Gośliny do Łoskonia Starego. Mówi burmistrz miasta i gminy Murowana Goślina, Dariusz Urbański:

Budżet został przyjęty 10 głosami za. Przeciw było czterech goślińskich radnych. Wśród nich był radny Kamil Grzebyta, który miał zastrzeżenia do przekazania 100 tysięcy złotych na pierwszy etap budowy drogi nazwanej roboczo „23 KD-Da”:

W sumie dochody budżetu Murowanej Gośliny w tym roku wyniosą blisko 77 i pół mln zł. Wydatki ustalono na kwotę nieco ponad 79 mln zł, z czego znaczna część środków zostanie przeznaczona na oświatę, administrację i inne zadania realizowane przez samorząd.

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®