Plac Pocztowy i Centrum Integracji Społecznej w Trzciance otwarte

Centrum Integracji Społecznej jest jednym z elementów Placu Pocztowego, który został przebudowany i również jest już do dyspozycji mieszkańców.

Centrum Integracji Społecznej w Trzciance otwarte. Ośrodek powstał przede wszystkim, by wspierać rozwój lokalnej społeczności. Ma być miejscem aktywizacji różnych grup społecznych i stowarzyszeń. Obiektem będzie zarządzać Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance.

Planujemy we współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi wnieść tutaj bardzo dużo inicjatyw, działań i akcji dla mieszkańców. Nie tylko z terenu gminy i powiatu, ale nawet całej Wielkopolski – mówi Dominika Wiśniewska, dyrektor Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance.

Centrum Integracji Społecznej jest jednym z elementów Placu Pocztowego, który został przebudowy i również jest już do dyspozycji mieszkańców.

Zrewitalizowano całą przestrzeń Placu Pocztowego i terenu targowiska. W skład tego wchodzą wszystkie drogi, przestrzeń parkowa, chodniki dosyć szerokie, które mają w przyszłości – mam nadzieje, gościć różnego typu ogródki gastronomiczne – mówi Krzysztof Jaworski, burmistrz Trzcianki.

Łączny koszt zagospodarowania placu Pocztowego to blisko 22 mln. zł. 11 milionów pochodziło z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®