Przed jakimi zadaniami stanie II wicewojewoda wielkopolski?

Wiemy, przed jakimi zadaniami stanie Beata Maszewska, która została powołana na urząd II wicewojewody wielkopolskiego.

Fot. Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Obowiązki służbowe będą skupione w kilku obszarach – to między innymi oświata, ochrona roślin i nasiennictwa oraz kontrola działań Państwowej Straży Rybackiej i Państwowej Straży Łowieckiej.

Tłumaczy II wicewojewoda wielkopolski, Beata Maszewska i wyjaśnia, jak będą przebiegać pierwsze dni urzędowania.

Beata Maszewska pochodzi z Czarnkowa i swoją karierę zawodową związała z oświatą. Pracowała jako nauczycielka matematyki, przed objęciem funkcji II wicewojewody wielkopolskiego była dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach.

Pracowała także w Kuratorium Oświaty, gdzie sprawowała nadzór pedagogiczny nad szkołami i przedszkolami.

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®