Rolniku, spisz się!

Uwaga rolnicy! 1 września rozpocznie się powszechny spis rolny. W jakim celu będzie przeprowadzane badanie?

Fot. Pixabay

– Spis rolny jest realizowany co 10 lat, aby zbadać kondycję gospodarstw rolnych w Polsce i móc porównać je z danymi z innych krajów. Od wyników powszechnego spisu rolnego zależy w jakiej wielkości Polska otrzyma z Komisji Europejskiej dopłaty do rolnictwawyjaśnia Karolina Banaszek, rzecznik prasowy Głównego Urzędu Statystycznego.

W spisie rolnym zbierane będą dane dotyczące m.in. użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, nawożenia, środków ochrony roślin, pogłowia zwierząt gospodarskich, budynków gospodarskich i maszyn rolniczych. Udział w powszechnym spisie rolnym jest obowiązkowy. Rolnicy będą zobligowali do wypełnienia formularza przez internet lub dokonania samospisu przez infolinię statystyczną.

– W przypadku, gdy rolnik nie dopełni obowiązku spisowego, nie spisze się samodzielnie przez internet lub telefon skontaktuje się z nim rachmistrz telefonicznie bądź bezpośrednio. W wypadku takiego kontaktu rolnik jest zobowiązany do udzielenia rzetelnych i prawdziwych informacji, czyi musi wypełnić spis. Za brak dopełnienia obowiązku spisowego ustawa o statystyce publicznej wymienia karę grzywny – zaznacza Karolina Banaszek z Głównego Urzędu Statystycznego.

Powszechny spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada, a rolnicy dane powinni podać według stanu na dzień 1 czerwca.

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®