Sanepid skontrolował miejsca wypoczynku

Inspektorzy wielkopolskiego sanepidu w czasie ferii zimowych przeprowadzili 116 kontroli form wypoczynku dzieci i młodzieży.

O szczegółach mówi Wiesława Kostuj, rzeczniczka Wielkopolskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej:

W sumie sprawdzono 27 turnusów organizowanych w obiektach hotelowych, 12 turnusów w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku oraz 77 form w miejscu zamieszkania. Z wszystkich form zimowego wypoczynku skorzystało dokładnie 3748 małych uczestników:

Podczas kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń, jedynie podczas trwania czterech turnusów inspektorzy sanepidu wykryli brak aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu.

Wypoczynek zimowy na terenie Wielkopolski przebiegł bezpiecznie, z zachowaniem procedur przeciwepidemicznych, mających na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusem.

Skomentuj wiadomość

Szukamy dziennikarza - reportera
Szukamy dziennikarza - reportera