Studia Lednickie

Są już dostępne „Studia Lednickie”, czyli czasopismo naukowe, wydawane od 32 lat przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Jak mówi Joanna Wieczorek w najnowszym, 19. tomie znajdziemy informacje o jednej z pierwszych przepraw mostowych w Europie Środkowej, która powstała w 885 roku.

Fot. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

W publikacji przeczytamy również o wynikach badań archeologów, przeprowadzonych w ostatnich latach na Lednicy, w tym znaleziskach monet rzymskich z okolic Ostrowa Lednickiego i dokumentację fotogrametryczną reliktów palatium.

„Studia Lednickie” można nabyć w formie drukowanej w cenie 50 zł lub pobrać bezpłatnie w formie elektronicznej ze strony internetowej czasopisma: studialednickie.pl

Skomentuj wiadomość

Studia Lednickie

Są już dostępne „Studia Lednickie”, czyli czasopismo naukowe, wydawane od 32 lat przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Jak mówi Joanna Wieczorek w najnowszym, 19. tomie znajdziemy informacje o jednej z pierwszych przepraw mostowych w Europie Środkowej, która powstała w 885 roku.

Fot. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

W publikacji przeczytamy również o wynikach badań archeologów, przeprowadzonych w ostatnich latach na Lednicy, w tym znaleziskach monet rzymskich z okolic Ostrowa Lednickiego i dokumentację fotogrametryczną reliktów palatium.

„Studia Lednickie” można nabyć w formie drukowanej w cenie 50 zł lub pobrać bezpłatnie w formie elektronicznej ze strony internetowej czasopisma: studialednickie.pl

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®