Swarzędzki Rynek ma zyskać nowe oblicze

Rynek w Swarzędzu ma zyskać nowe oblicze. Zmienić go mogą również mieszkańcy.

Fot. Urząd Miasta i Gminy Swarzędz

O szczegółach na temat zmian w centrum Swarzędza mówi zastępca burmistrza miasta i gminy Swarzędz, Grzegorz Taterka:

Studenci Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Poznańskiej przygotują koncepcję swarzędzkiego centrum w ramach konkursu urbanistycznego pod tytułem „Studium funkcjonalno – przestrzenne zagospodarowania Rynku w Swarzędzu”,

Również mieszkańcy mogą wypowiedzieć się jak powinien wyglądać Rynek w Swarzędzu pod względem funkcjonalności, komunikacji, wizualnym i estetycznym. Wszelkie pomysły, sugestie i propozycje można przesyłać na adres e-mail: konkursy@swarzedz.pl.

Skomentuj wiadomość

Szukamy dziennikarza - reportera
Szukamy dziennikarza - reportera