Szamotulski ZGK z zarzutami ze strony Inspektoratu Środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał protokół, w którym stwierdza, że miejsce i sposób magazynowania odpadów przez ZGK w Szamotułach narusza obowiązujące przepisy ustawy o odpadach. Przypomnijmy, że nieprzyjemny zapach tych substancji był przyczyną niedawnego protestu przed Urzędem Miasta w Szamotułach.

Fot. Region Szamotulski

Treść protokołu WIOŚ postanowił skomentować burmistrz Szamotuł Włodzimierz Kaczmarek.

WIOŚ zarzucił szamotulskiemu ZGK m.in. naruszenie ustawy nakazującej prowadzić działalność w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi. W protokole zarzucono szamotulskiemu zakładowi również brak wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zbieranie wbrew zakazowi komunalnych osadów ściekowych poza miejscem ich wytwarzania.

Zdaniem Burmistrza, podczas realizacji projektu przebudowy gospodarki ściekowej nie było żadnego problemu, który uniemożliwiłby spółce wywóz osadu w miejsce, które WIOŚ uznał za nielegalne.

Przeciwko szamotulskiemu ZGK Inspektorat Środowiska ma wszcząć postępowanie administracyjne w celu nałożenia administracyjnych kar pieniężnych. Szczegóły dotyczące tej sprawy powinniśmy poznać w najbliższym czasie.Skomentuj wiadomość

Szamotulski ZGK z zarzutami ze strony Inspektoratu Środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał protokół, w którym stwierdza, że miejsce i sposób magazynowania odpadów przez ZGK w Szamotułach narusza obowiązujące przepisy ustawy o odpadach. Przypomnijmy, że nieprzyjemny zapach tych substancji był przyczyną niedawnego protestu przed Urzędem Miasta w Szamotułach.

Fot. Region Szamotulski

Treść protokołu WIOŚ postanowił skomentować burmistrz Szamotuł Włodzimierz Kaczmarek.

WIOŚ zarzucił szamotulskiemu ZGK m.in. naruszenie ustawy nakazującej prowadzić działalność w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi. W protokole zarzucono szamotulskiemu zakładowi również brak wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zbieranie wbrew zakazowi komunalnych osadów ściekowych poza miejscem ich wytwarzania.

Zdaniem Burmistrza, podczas realizacji projektu przebudowy gospodarki ściekowej nie było żadnego problemu, który uniemożliwiłby spółce wywóz osadu w miejsce, które WIOŚ uznał za nielegalne.

Przeciwko szamotulskiemu ZGK Inspektorat Środowiska ma wszcząć postępowanie administracyjne w celu nałożenia administracyjnych kar pieniężnych. Szczegóły dotyczące tej sprawy powinniśmy poznać w najbliższym czasie.Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®