Trwają prace związane z powstaniem Dziennego Domu Seniora +

Trwają prace w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance, które mają na celu adaptację pomieszczeń pod kątem uruchomienia Dziennego Domu Seniora +.

Fot. UM Trzcianka

Nowe miejsce ma służyć coraz liczniejszej grupie mieszkańców gminy, którzy przekroczyli 60. rok życia i nie są aktywni zawodowo.

– W samej Trzciance seniorów jest 5600 osób, także tu potencjał jest dosyć duży do zagospodarowania, stąd takie inicjatywy jak Klub Seniora, Rada Seniorów, czy Karta Seniora – mówi Krzysztof Jaworski, burmistrz Trzcianki.

W budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajdą się pomieszczenia klubowe, terapii indywidualnej, dwa pokoje do wypoczynku, sala rehabilitacyjna, szatnia oraz gabinet zabiegowo-pielęgniarski. Na zakup sprzętów i narzędzi, które będą do dyspozycji seniorów przeznaczono ponad 61 tys. zł, a całkowity koszt prac remontowych wynosi blisko 386 tys. zł.

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®