Trzcianka: Nowe pojemniki do segregacji odpadów

Gmina Trzcianka zyskała nowe pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów – inwestycja ma na celu zwiększenie poziomu recyklingu oraz podniesienie odzysku odpadów.

Fot. Urząd Miejski Trzcianki

Zakupy pojemniki do szkła, papieru oraz metali i tworzyw sztucznych. W samej Trzciance stanęło 9 tak zwanych pojemników półpodziemnych. Z kolei sołectwa zyskały ponad 70 zbiorników wolnostojących przeznaczonych na odpady komunalne. Zakupiono również specjalne kosze uliczne. Warto podkreślić, że inwestycje dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowita wartość nowych pojemników to ponad 180 tysięcy złotych.

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®