Wsparcie dla gmin poPGRowskich

Gminy, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, czyli PGR-y mogą ubiegać się o środki na budowę kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, chodników, oświetlenia, obiektów sportowych czy innych obiektów użyteczności publicznej.

Fot. Wikipedia/Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

Więcej o wsparciu dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y mówi Tomasz Stube, rzecznik wojewody:

W sumie na wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przewidziano łącznie 250 mln zł. Gminy zainteresowana uzyskaniem wsparcia powinna złożyć wniosek o dofinansowanie najpóźniej do 12 lutego.

Przypomnijmy, że PGR-y działały w latach 1949-1993. Gospodarstwa rolne, których przecięta wielkość wynosiła ponad 450 hektarów były własnością państwową. Zajmowały się m.in. produkcją zboża, mięsa i mleka, a także rozwojem przemysłu rolnego. PGR zlikwidowano, a do końca 1995 roku sprzedano ponad 200 tysięcy hektarów. Pozostałe przekazano gminom, a także Lasom Państwowym, osobom prawnym Kościoła czy na dożywotnie użytkowanie rolnikom lub innym podmiotom.

Skomentuj wiadomość

Wsparcie dla gmin poPGRowskich

Gminy, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, czyli PGR-y mogą ubiegać się o środki na budowę kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, chodników, oświetlenia, obiektów sportowych czy innych obiektów użyteczności publicznej.

Fot. Wikipedia/Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

Więcej o wsparciu dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y mówi Tomasz Stube, rzecznik wojewody:

W sumie na wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przewidziano łącznie 250 mln zł. Gminy zainteresowana uzyskaniem wsparcia powinna złożyć wniosek o dofinansowanie najpóźniej do 12 lutego.

Przypomnijmy, że PGR-y działały w latach 1949-1993. Gospodarstwa rolne, których przecięta wielkość wynosiła ponad 450 hektarów były własnością państwową. Zajmowały się m.in. produkcją zboża, mięsa i mleka, a także rozwojem przemysłu rolnego. PGR zlikwidowano, a do końca 1995 roku sprzedano ponad 200 tysięcy hektarów. Pozostałe przekazano gminom, a także Lasom Państwowym, osobom prawnym Kościoła czy na dożywotnie użytkowanie rolnikom lub innym podmiotom.

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®