Wynajmujesz mieszkanie? Do dziś trzeba złożyć PIT-28

Wynajmujesz mieszkanie i rozliczasz się ryczałtem? Najpóźniej do dziś należy złożyć PIT-28.

Fot. US

Jak informuje wielkopolska Izba Administracji Skarbowej osoby, które wynajmują mieszkanie muszą najpóźniej do 28 lutego, czyli do dziś złożyć do urzędu skarbowego PIT-28.

Zeznanie PIT-28 jest przeznaczone dla podatników, którzy w ubiegłym roku wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla dochodów uzyskanych:

  • z pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • z umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej);
  • ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu w ramach rolniczego handlu detalicznego.

W zeznaniu podatkowym PIT-28 można odliczyć:

  • składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
  • straty z działalności gospodarczej;
  • darowizny przekazane m.in. na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa (krew i jej składniki), przeciwdziałania COVID-19;
  • a także ulgi: rehabilitacyjną; na Internet; termomodernizacyjną;
  • czy z tytułu wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

W PIT-28 można przekazać także 1% podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Wystarczy w zeznaniu wskazać organizację, której chcemy pomóc.

Skomentuj wiadomość

Szukamy dziennikarza - reportera
Szukamy dziennikarza - reportera