Zespół Szkół w Wieleniu z kolejnym projektem

Nowoczesne pracownie, dodatkowe kursy oraz płatne staże – gmina Wieleń będzie realizować nowy program edukacyjny.

Fot. Urząd Miejski w Wieleniu

Z programu skorzystają uczniowie Technikum im. hetmana Stefana Czarnieckiego. W ramach projektu powstanie nowoczesna pracownia języków obcych, zostaną zakupione komputery oraz telewizor interaktywny. Pracownia informatyczna zostanie wyposażona w aparat fotograficzny, monitor interaktywny, drukarkę, tablety oraz specjalistyczne oprogramowanie. Natomiast pracowania logistyczna wzbogaci się o laboratorium magazynowe, model urządzenia prezentacji pracy tachografu cyfrowego oraz komputery.

W ramach zadania uczniowie Zespołu Szkół w Wieleniu zrealizują: kurs nadający uprawnienia do 1kV (30 uczniów), kurs młody Webmaster (15 uczniów), kurs w zakresie grafiki komputerowej (30 uczniów), kur obsługi wózka widłowego (16 uczniów), kurs na prawo jazdy kategoria B (16 uczniów), kurs na prawo jazdy kategoria C+E (5 uczniów) -informuje Urząd Miejski w Wieleniu.

Uczniowie Zespołu Szkół w Wieleniu będą brali udział w zajęciach z matematyki i języków obcych. Niektórzy z nich skorzystają też z płatnych staży. Całkowity koszt projektu to ponad 900 tys. zł, z czego przyznane dofinansowanie wynosi przeszło 820 tys. zł. Projekt będzie realizowany do końca lutego 2022 roku.

Skomentuj wiadomość

Radio Wielkopolska®
Radio Wielkopolska®