Przekazali sprzęt dla strażaków z Ukrainy

Strażacy z powiatu chodzieskiego przekazali sprzęt dla swoich kolegów z Ukrainy. W zbiórce wzięły udział wszystkie jednostki ochotnicze oraz Komenda Powiatowa PSP w Chodzieży.

Fot. KP PSP w Chodzieży

Mówi mł. bryg. Leszek Naranowicz, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Co dokładne zebrano?

Podobne zbiórki prowadziły i dalej prowadzą inne jednostki straży pożarnej na terenie Wielkopolski.

RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska