Piła: Chemioterapia zamiast onkologii

Miała być onkologia, a będzie chemioterapia. Na początku czerwca został ogłoszony przetarg na wykonawcę prac.

Fot. Google Street View

Zadanie ma być finansowane ze środków powiatu pilskiego i Urzędu Marszałkowskiego.

-Będziemy to realizować wspólnie z samorządem wojewódzkim. Urząd marszałkowski również przekazał na ten cel, przynajmniej taki jest w tej chwili zapis budżetowy na kwotę 2 mln zł. Trwają w tej chwili już ostatnie uzgodnienia formalno–prawne – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Na początku roku w projekcie budżetu powiatu pilskiego zmieniono nazwę oddziału z onkologii na chemioterapię. W związku z tym pojawiły się wątpliwości, czy szpital może nadal liczyć na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

-Cieszę się, że było kilka lat temu porozumienie podpisane pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, miastem Piła, Wielkopolskim Centrum Onkologii a także Szpitalem Specjalistycznym i Starostwem Powiatowym na to że mógł powstać oddział onkologiczny. Teraz okazało się, że środki które zostały zabezpieczone i w samorządzie wojewódzkim i w starostwie powiatowym są, tylko ma nastąpić zmiana zadania z oddziału onkologicznego, na mniejszy oddział chemioterapii.

Mówi Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i dodaje, że przedwcześnie rozpowszechniono informację o przekazaniu środków przez samorząd województwa wielkopolskiego na ten cel. Najpierw musi zostać podpisany aneks przez wszystkich uczestników poprzedniego porozumienia, a następnie decyzję o przekazanie pieniędzy na nowe zadanie podejmie Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Starosta pilski w tej sprawie wydał oświadczenie w którym zapewnił, że zmiana nazwy nie zmienia zakresu świadczeń onkologicznych dla pacjentów oraz, że oddział zostanie wybudowany bez względu na to, czy marszałek województwa wielkopolskiego i zarząd przekaże szpitalowi 2 mln.


RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska