Piła zawiesza współpracę z rosyjskimi miastami partnerskimi

Prezydent Piły podjął decyzję o zawieszeniu współpracy z rosyjskimi miastami partnerskimi: Kronsztadem i Dmitrowem.

Fot. UM Piły

Prezydent Piły Piotr Głowski wystosował list do władz i mieszkańców obu miast, w którym apeluje o wywieranie nacisków na rosyjski rząd i Władymira Putina, by przerwali agresję i wycofali armię rosyjską z terytorium państwa ukraińskiego.

Współpraca jest zawieszona, a nie zerwana, ponieważ Piotr Głowski uznał, że lepiej tak długo, jak to możliwe próbować wpływać na opinię publiczną w rosyjskich miastach partnerskich.

List od prezydenta Piły do władz i mieszkańców Kronsztadu i Dmitrowa z apelem o przeciwstawienie się Putinowi, został już wysłany.

Oświadczenie w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej jednogłośnie przyjęła również Rada Miasta Piły.

W specjalnej uchwale radni wyrazili solidarność z Ukrainą, która przeżywa koszmar wojennej rzeczywistości, zgotowanej przez Putina – prezydenta Rosji. „Naród ukraiński doświadcza zbrojnego pogwałcenia podstawowych praw każdego człowieka, a przede wszystkim prawa do wolności, suwerenności i samostanowienia” – czytamy w uchwale.

Uchwała Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2022 r., w sprawie agresji Rosji na Ukrainę

„My, Radni Rady Miasta Piły, wyrażamy solidarność z Ukrainą, która obecnie przeżywa koszmar wojennej rzeczywistości, zgotowanej przez Putina – prezydenta Rosji. Naród ukraiński doświadcza zbrojnego pogwałcenia podstawowych praw każdego człowieka, a przede wszystkim prawa do wolności, suwerenności i samostanowienia.

My, Polacy, mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek, reagować w sytuacji, kiedy uderza się w integralność terytorialną i niepodległość wolnego państwa. Historia doświadczyła nas utratą niepodległości, którą odzyskaliśmy po 123 latach i wiemy, co znaczy żyć bez własnego państwa ze wszystkimi jego strukturami, dającymi poczucie bezpieczeństwa i godności osobistej.

Nasi przodkowie, z myślą o Polsce, której nie było na mapie świata, nieśli, wyrażając swoją solidarność z narodami Europy, sztandary z hasłami: RÓWNOŚĆ, WOLNOŚĆ, BRATERSTWO. Teraz my, Radni Rady Miasta Piły, sprzeciwiając się destrukcji demokratycznego państwa i demokratycznego świata, solidaryzujemy się z UKRAINĄ!”

List Prezydenta Miasta Piły do przedstawicieli i mieszkańców Kronsztadu i Dmitrowa

„W imieniu mieszkańców Piły pragnę Panu i wszystkim mieszkańcom Kronsztadu/Dmitrowa przekazać nasze oburzenie i głęboki sprzeciw wobec wrogiego, bezpodstawnego i zbrodniczego ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę. Agresja jest tym bardziej szokująca, że została dokonana na naszego wspólnego sąsiada.

Protestujemy przeciwko propagandzie reżimu Władymira Putina, który przekazuje rosyjskiej opinii publicznej zmyślone powody i niczym nieuzasadnione preteksty takiej zbrodniczej, nieludzkiej agresji. Na ukraińskie miasta i wsie spadają pociski, bezbronna ludność cywilna jest ostrzeliwana i zabijana, giną dzieci, a rosyjscy żołnierze zaatakowali nawet budynek przedszkola. To budzi sprzeciw całego wolnego i demokratycznego świata przeciwko Putinowi i Rosji.

W Ukrainie giną także rosyjscy żołnierze, których dowódcy okłamali, że jadą na ćwiczenia. Trudno także nie zauważyć, że również obywatele Rosji wyszli na ulice z żądaniem „Stop wojnie”. I mimo, iż są za to prześladowani, bici i wtrącani do więzień, protesty nie ustają, a na ulice rosyjskich miast, wychodzą protestować kolejni.

My, mieszkańcy Piły będziemy wspierać Ukraińców w ich słusznej sprawie. Ale wierzymy, że ludzi dobrej woli w Pana ojczyźnie i mieście jest więcej i wspólnymi siłami doprowadzimy do wycofania się wojsk rosyjskich z Ukrainy. Proszę, aby i Pan wspólnie z mieszkańcami Kronsztadu/Dmitrowa dał wyraz swojemu człowieczeństwu i podjął wszelkie możliwe działania, by ta bezsensowna, okrutna napaść się zakończyła.”

Fot. UM Piły
RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska