Powiat Pilski z tytułem „Super Powiat 2021”

Powiat Pilski zwyciężył w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów, organizowanym przez Związek Powiatów Polskich i uzyskał również największą liczbę punktów w historii rankingu – ponad 73 tysiące. Dzięki temu otrzymał dwa tytuły: „Super Powiat 2021” i „Dobry Polski Samorząd 2021”.

Fot. M.Wolski

Mówi starosta pilski, Eligiusz Komarowski.

W rankingu oceniane są działania samorządów według 65 kryteriów zgrupowanych w 10 grupach tematycznych. To m.in. działania inwestycyjne i pro rozwojowe, cyfryzacja usług dla mieszkańców, informatyzacja urzędów, działania proekologiczne i współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Powiat Pilski zakończył m.in. budowę Powiatowej Hali Sportowej przy ulicy Pola w Pile, której wartość przekroczyła 17 mln zł, w tym ponad 10 mln pochodziło ze środków zewnętrznych oraz modernizację budynku dawnego kina ISKRA, która kosztowała ponad 5 mln zł, w tym 85 procent pozyskano ze środków unijnych.

Realizowane były także dwa projekty związane z Promocją Gospodarczą Powiatu Pilskiego, o łącznej wartości ponad 2,7 mln zł, a w ramach trwającej modernizacji Szpitala Specjalistycznego w Pile, w ubiegłym roku oddano do użytku Odział Chemioterapii.

Mówi Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski.

Fot. M.Wolski

Wszelkie inwestycje możliwe były również dzięki wsparciu powiatowych radnych, którzy przekazywali środki na zaplanowane przez Zarząd Powiatu działania.

Mówi Krzysztof Pabich, radny Rady Powiatu w Pile.

Fot. M.Wolski

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich.

Powiat Pilski zwyciężył w kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców. W tej kategorii piąte miejsce zajął Powiat Poznański.

Fot. M.Wolski
RADIO WIELKOPOLSKA - NIEZALEŻNA, NIESIECIOWA, PRYWATNA STACJA RADIOWA
Radio Wielkopolska